Tin tức đầu tư


BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TƯỜNG VĂN – CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NINH TẠI HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN VÀO TỈNH QUẢNG NINH “QUẢNG NINH: HỘI TỤ VÀ LAN TỎA”

17/12/2021