Tin tức đầu tư


Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 gắn với 03 năm thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh

12/09/2022

 

          Thực hiện thông báo Kết luận số 609-TB/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12/9/2022, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) tổ chức Sơ kết “03 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 gắn với 03 năm thực hiện Chương trình số 27-CTr/TU ngày 27/3/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XII”. Đồng chí Vũ Thị Kim Chi, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban IPA dự, chủ trì buổi sơ kết; cùng tham gia còn có Tập thể Lãnh đạo cấp ủy, Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, viên chức IPA.

 

          Tại buổi sơ kết, Tập thể IPA đã tiến hành rà soát nội dung báo cáo triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chương trình số 27-CTr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh thời gian qua, trong đó Cấp ủy và Lãnh đạo Ban IPA đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban thời gian qua, đồng thời đề ra phương hướng và công việc công việc cụ thể trong thời gian tới. Lãnh đạo IPA cũng thống nhất chỉ đạo về việc rà soát, cập nhật Kế hoạch của Ban triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU gắn với Chương trình hành động số 27-Ctr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh với các nội dung cụ thể, đảm bảo công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, phân công rõ trách nhiệm tới đầu mối phụ trách nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết cũng như kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư các dự án kinh tế biển, cảng biển, dịch vụ cảng biển gắn với các giải pháp tổng thể, đồng bộ, bài bản.

Phòng Xúc tiến đầu tư - Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư