Tin tức đầu tư


Báo cáo sai hạn, 2 doanh nghiệp bị xử phạt 140 triệu đồng

08/12/2021

Theo đó, Công ty cổ phần Hoàng Hạc (địa chỉ tại lô IV 19-20 Khu công nghiệp Tân Bình, Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 421/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Hoàng Hạc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020; Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 842/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty cổ phần Hoàng Hạc.

Cụ thể, trong năm 2016, Công ty cổ phần Hoàng Hạc đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng vốn từ 78.056.310.000 đồng lên 88.056.310.000 đồng nhưng không gửi tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Công ty cổ phần Hoàng Hạc phải thu hồi số cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (địa chỉ tại ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), bị phạt hành chính theo Quyết định số 416/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 193,5 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng số 155/2021/CV-TTB ngày 5/6/2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét; thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 291/2020/CV-TTB ngày 1/12/2020.

Thiên Hương (Báo Mới)