Tin tức đầu tư


Bình Liêu: Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân

19/11/2022

Ủy ban MTTQ huyện Bình Liêu luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các tổ chức chính trị - xã hội xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) phối hợp tổ chức ra mắt "Mô hình sống xanh" trong cộng đồng dân cư, tháng 9/2022.

Để làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác giữa UBND - Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo từng giai đoạn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn ký Quy chế phối hợp công tác với UBND cùng cấp. Việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được MTTQ các cấp trong huyện thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Tại các cuộc tiếp xúc, ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ tổng hợp, phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp và theo dõi giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2021 diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ các cấp huyện đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của các cấp, các ngành, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho bầu cử, Bình Liêu là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất của tỉnh, đạt 100%.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp từng bước đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện đã phối hợp thực hiện 112 cuộc giám sát với các nội dung bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Theo đó, MTTQ huyện chủ trì thực hiện các cuộc giám sát thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; giám sát thực hiện sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19… MTTQ các cấp phát huy tốt vai trò của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát hoạt động của chính quyền và đầu tư xây dựng cơ bản ở các địa phương.

Baoquangninh.com.vn