Tin tức đầu tư


Các chỉ tiêu phát triển tỉnh Quảng Ninh năm 2023

02/12/2022

Năm 2023, Quảng Ninh đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” với các chỉ tiêu phát triển cụ thể .