Tin tức đầu tư


CẢI THIỆN HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

05/04/2022

 

UBND tỉnh ký hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.

Nổi bật phải kể đến là công tác CCHC, hiện đại hóa nền hành chính công, ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến... đã đạt được những kết quả quan trọng. Kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được tăng cường; trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện tích cực, thể hiện rõ qua kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) khi Quảng Ninh duy trì 8 năm liên tiếp đứng trong top 5 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất bảng xếp hạng PCI và 4 năm liên tiếp từ 2017 đến 2020 duy trì ở vị trí quán quân bảng xếp hạng này.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Quảng Ninh có thuận lợi lớn khi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về môi trường kinh doanh của tỉnh đã và đang duy trì đạt và vượt mức đề ra tại nghị quyết. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều thách thức, năng lực cạnh tranh phần nào bị suy yếu, kỳ vọng của doanh nghiệp ngày càng cao và sự cạnh tranh giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước ngày càng diễn ra quyết liệt, vì vậy cần sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và tăng tốc hơn nữa của các sở, ban, ngành và địa phương. 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 02/NQ-CP, UBND tỉnh đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/1/2022, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể trong triển khai nội dung quan trọng này.

Sưu tầm

 

Bài viết cùng chuyên mục