Tin tức đầu tư


Cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

06/09/2022

Do nhiều nguyên nhân, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay còn chậm. Đây là nội dung được nhiều cử tri trong tỉnh quan tâm, cần có giải pháp quyết liệt hơn nhằm đạt kế hoạch đề ra.

Đến hết tháng 6/2022 Quảng Ninh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 5.993/15.917 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm 2021; trong đó, nguồn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 39,7% kế hoạch. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao là: Công ty Điện lực Quảng Ninh; Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông....

Dự án cầu Cửa Lục 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, còn 8/17 chủ đầu tư giải ngân rất chậm, không đạt mục tiêu chỉ đạo của tỉnh đề ra là: Trường Đại học Hạ Long; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; BQL Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh.

Đối với ngân sách huyện, xã giải ngân đạt 38,15% kế hoạch, đều thấp hơn cùng kỳ năm 2021. Có 5/13 địa phương có tỷ lệ giải ngân không đạt mục tiêu đề ra là: TP Hạ Long (17,9%); TP Móng Cái (26%); huyện Hải Hà (31%); huyện Đầm Hà (46,4%); huyện Bình Liêu (46,5%). TP Hạ Long tổng kế hoạch vốn là 3.237 tỷ đồng (chiếm 44,7% tổng kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện), mới giải ngân đạt 17,9%, thấp nhất trong các địa phương, làm ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&ĐT, nguyên nhân giải ngân chậm do cả yếu tố chủ quan và khách quan. Nguyên nhân khách quan: Đối với các dự án khởi công mới, thời gian chuẩn bị các thủ tục về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; lựa chọn nhà thầu xây lắp… thường mất từ 4-6 tháng, nên từ cuối quý II/2022 mới bắt đầu giải ngân.

Đối với các dự án chuyển tiếp, một số các dự án có tổng mức đầu tư lớn, do đã được tạm ứng hợp đồng từ cuối năm 2021, nên trong những tháng đầu năm 2022 các nhà thầu triển khai thi công để hoàn thành khối lượng đã tạm ứng, chưa có nhiều khối lượng hoàn thành phát sinh, chưa đến kỳ thanh toán theo hợp đồng cho nhà thầu, nên chưa thể giải ngân.

Nguyên nhân chủ quan: Một số chủ đầu tư, địa phương chậm triển khai các thủ tục đầu tư (lập chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án chậm), dẫn đến một số dự án mặc dù đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, dẫn đến chưa thể phân khai chi tiết nguồn vốn đầu năm. Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của các chủ đầu tư còn chậm, chưa thể phân khai nguồn vốn ngay từ đầu năm. Trong số 59 dự án quyết toán hoàn thành năm 2022 còn 23 dự án chưa quyết toán.

Tỉnh xác định đầu tư công là một trong những trụ cột đảm bảo tăng trưởng. Bởi vậy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động...Vì thế, những tháng cuối năm cần có các biện pháp kịp thời, hiệu quả hơn để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua.

baoquangninh.com.vn


 

Bài viết cùng chuyên mục