Tin tức đầu tư


Chủ động xây dựng các giải pháp thu hút đầu tư

22/09/2023

Để đạt được những con số ấn tượng trên, ngay từ đầu năm, Quảng Ninh đã tích cực, chủ động xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, hoạch định chiến lược trong công tác thu hút đầu tư. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, ngay từ đầu năm, các sở, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch, kịch bản, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư năm 2023, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương trong việc hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Định kỳ hằng tháng, UBND tỉnh đều tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nghe báo cáo nhanh của các sở, ngành, địa phương liên quan; kịp thời nhìn nhận những vấn đề khó khăn, vướng mắc để tìm phương án giải quyết, tháo gỡ.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202309/medium/2128229_2053953_2053860_so_do_vi_tri_va_moi_lien_he_vung_14164711_23264211_10565521.jpg Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, tỉnh cũng xác định quy hoạch tốt mới có dự án tốt, nhà đầu tư tốt, trên cơ sở kế thừa các quy hoạch chiến lược được xây dựng qua nhiều giai đoạn, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được lập trên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh và được Chính phủ phê duyệt. Đây được coi là quy hoạch “gốc”, làm khung định hướng nền tảng phát triển tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn tới.

Toàn bộ các nội dung về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, tầm nhìn, khâu đột phá của tỉnh, cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, giải pháp của các ngành, lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến hạ tầng, tổ chức không gian, bảo vệ môi trường, sử dụng đất... đã được xây dựng và làm rõ sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý phát triển, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, hấp dẫn. Qua đó, tạo điều kiện huy động đa dạng nguồn lực trong nước và quốc tế tham gia, nhằm tạo động lực cho việc xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Từ các quy hoạch, kế hoạch được xây dựng bài bản, với chiến lược, tầm nhìn mang tính kế thừa dài hạn, môi trường đầu tư của Quảng Ninh đã ngày càng trở nên hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư quan tâm, triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những dự án lớn đầu tư vào các KCN, KKT.

https://media.baoquangninh.vn/upload/image/202309/medium/2128230_2123765_2117488_img_9288_12552422_07553310_10572921.jpg Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành kiểm tra công tác GPMB tuyến đường trục Đông Tây nằm trong KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên).

Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, cho biết: Trên cơ sở các quy hoạch chiến lược của tỉnh và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay Ban Quản lý KKT tỉnh đã tích cực đón tiếp, làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư tại Quảng Ninh; thường xuyên trao đổi, nắm bắt, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Đặc biệt, xác định phải thực hiện tốt các quy hoạch chiến lược, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất... Ban Quản lý KKT tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu nhiều giải pháp để tạo lập môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, hấp dẫn cho tỉnh, như: Chấp thuận hướng tuyến đường dây 110kV cấp điện cho Trạm biến áp 110kV KCN Bắc Tiền Phong (TX Quảng Yên); phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên); đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (QL18C) từ KKT Cửa khẩu Móng Cái đến KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh (giai đoạn 2)...

Sưu tầm