Tin tức đầu tư


Cô Tô: Tạo nguồn sinh lực mới từ phát triển đảng viên

16/09/2022

Dù có những chuyển biến tích cực, nhưng tổ chức cơ sở đảng tại các địa phương vùng ven biển, hải đảo vẫn còn tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên. Để có được kết quả bền vững, các tổ chức đảng ở Đảng bộ huyện Cô Tô đang triển khai những giải pháp “căn cơ” hơn trong tạo nguồn, thu hút quần chúng phấn đấu vào Đảng, nổi bật là việc triển khai Đề án “Phát triển đảng viên hướng tới mục tiêu Đảng bộ huyện Cô Tô sớm có 1.000 đảng viên”.

Huyện Cô Tô luôn quan tâm bồi dưỡng lực lượng lao động trẻ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Khởi nguồn của Đề án

Đảng bộ huyện Cô Tô hiện có 17 tổ chức cơ sở đảng (7 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở), 48 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ ở chi bộ thôn, khu gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn. Một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới.

Đồng chí Mai Quốc Hoàn, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Cô Tô, cho biết: Cũng giống như nhiều địa phương khác, huyện Cô Tô đang đứng trước nguy cơ cạn nguồn kết nạp đảng viên. Một số chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới do thiếu nguồn, trình độ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn, số lượng cán bộ không chuyên trách hầu hết chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, lại quá tuổi kết nạp. Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên còn gặp khó khăn do cách trở bởi vị trí địa lý, lực lượng lao động ngư nghiệp phải thường xuyên bám biển, khai thác hải sản dài ngày ở tuyến khơi chiếm tỷ lệ lớn.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ còn hạn chế. Một số tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, khu chưa tạo được nhiều phong trào để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào hoạt động để rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, nên công tác tạo nguồn phát triển Đảng đang gặp nhiều trở ngại. Những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để khắc phục tình trạng này, tại Đề án số 01-ĐA/HU ngày 7/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phát triển đảng viên hướng tới mục tiêu Đảng bộ huyện Cô Tô sớm có 1.000 đảng viên” với lộ trình thực hiện đến năm 2030, huyện xác định rõ việc tạo nguồn kết nạp đảng viên phải là quá trình chủ động, có kế hoạch. Trên cơ sở thực trạng nguồn kết nạp đảng viên của các chi, đảng bộ, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI của Đảng bộ huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng đã được tham gia bồi dưỡng, học tập lý luận, nhận thức về Đảng từ năm 2016 trở lại đây. Đồng thời, khảo sát các đối tượng đủ từ 14 tuổi trở lên đến 60 tuổi trong độ tuổi lao động ở các khu dân cư, các doanh nghiệp; các công chức, viên chức, hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện để phân tích, đánh giá, tổng hợp xây dựng Đề án sát với tình hình thực tế; đưa ra các giải pháp, lộ trình cụ thể. Qua đó xác định, nguồn kết nạp đảng viên từ các quần chúng ưu tú là đoàn viên, hội viên đang sinh hoạt ở trong các tổ chức chính trị - xã hội; quần chúng ưu tú ở các thôn, khu; công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang...

Baoquangninh.com.vn