Tin tức đầu tư


Công an Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

18/11/2022

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với vai trò là cơ quan thường trực, thời gian qua, Công an Quảng Ninh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp, nhằm sớm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Công an huyện Vân Đồn làm thủ tục cấp CCCD gắn chip cho công dân.

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong lực lượng, cũng như trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã, phường, thị trấn tham mưu với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và thành lập tổ công tác; chủ động rà soát các văn bản trái với quy định của Luật Cư trú 2020 để đề xuất sửa đổi, bãi bỏ theo quy định.

Cụ thể như tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐND, ngày 9/7/2022, quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Quảng Ninh; Nghị quyết số 104/2022/NQ-HĐND, ngày 9/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số lệ phí quy định tại Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017.

Đồng thời, Công an tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn về Luật Cư trú 2020, hướng dẫn khai thác, quản trị, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho gần 400 đồng chí là chỉ huy, CBCS thuộc Đội quản lý hành chính, công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh; rà soát, trang bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, đường truyền, bố trí địa điểm tiếp dân đảm bảo tại 177/177 trụ sở công an xã.

Đề án 06 xác định rõ đối tượng phục vụ là người dân và doanh nghiệp. Theo đó, tổ chức và cá nhân được hưởng những tiện ích tốt nhất thông qua các dịch vụ hành chính công, an sinh xã hội và tiếp cận các dịch vụ thương mại thông qua “định danh điện tử”. Việc triển khai thực hiện Đề án 06 có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức to lớn. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, góp phần phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Từ vai trò đó, Công an tỉnh đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu về lợi ích của việc mở tài khoản định danh điện tử.

Công an tỉnh cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng 22 phóng sự; đăng tải 102 tin, bài; in 516 pano, áp phích, phát hơn 3.000 lượt trên loa phát thanh của thôn, bản, khu phố, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các cuộc họp, sinh hoạt tổ dân phố, thôn, xóm để phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo... nổi bật là fanpage của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thành lập từ tháng 3/2022 đến nay đã có 7.100 lượt theo dõi, hơn 180.000 lượt tiếp cận xem các bài viết; đã tiếp nhận, giải đáp hơn 18.000 yêu cầu, thắc mắc của nhân dân về các lĩnh vực cư trú, cấp CCCD, dịch vụ công trực tuyến (đã trả lời 100% yêu cầu của công dân).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tiến hành sáp nhập tổ công tác thực hiện Đề án 06 cấp thôn, khu với tổ công nghệ số cộng đồng, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng (1.462 tổ tại các thôn, bản, khu phố; 11 tổ trong các doanh nghiệp) bao phủ 177/177 xã, phường, thị trấn, với sự tham gia của 11.255 thành viên. Lực lượng công an tăng cường triển khai cấp định danh điện tử cho công dân, trước mắt ưu tiên cấp cho những người làm CCCD gắp chíp, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên, những người được hưởng chính sách an sinh xã hội... để xác thực phục vụ cho các kỳ thi và triển khai các gói an sinh xã hội của Chính phủ.

Baoquangninh.com.vn