Tin tức đầu tư


CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT DDCI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023

25/04/2024

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh thông tin tới sở, ban, nagnfh và địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tài liệu về Kết quả DDCI tỉnh Quảng Ninh năm 2023 qua Mã QR code. Xin vui lòng quét mã QR code để truy cập tài liệu.

Hồ sơ 38 đơn vị đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI Quảng Ninh năm 2023

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trân trọng./.

IPA

 

Bài viết cùng chuyên mục