Tin tức đầu tư


Cục Hàng hải ủng hộ Quảng Ninh đầu tư cảng biển gần 2.300 tỷ đồng

08/09/2021

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có tổng vốn đầu tư 2.248,5 tỷ đồng sẽ triển khai xây dựng vào quý 4/2021; khai thác vào quý 4/2023.

Một tàu container vào trả hàng tại bến cảng ở nước ta.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Vạn Ninh vào quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 1 với cỡ tàu quy hoạch 10.000 DWT và nội dung nghiên cứu quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2021; trong đó bến cảng Vạn Ninh, Vạn Gia được quy hoạch là bến tổng hợp, hàng lỏng/khí, hành khách, có các bến cho các phương tiện thủy nội địa, phục vụ chủ yếu nhu cầu hàng hóa thông qua thành phố Móng Cái, liên vùng và cả nước, tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 DWT và lớn hơn khi đủ điều kiện.

Đánh giá khu bến cảng Vạn Ninh, Vạn Gia thuộc cảng biển Quảng Ninh là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1), Cục Hàng hải đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương rà soát kỹ các quy mô, tổng vốn đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư phù hợp quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, đem lại hiệu quả cao trong đầu tư phát triển và khai thác cảng biển tại khu vực.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm tực hiện dịch vụ thông qua hàng hóa tổng hợp và container phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại khu vực, tiếp nhận cỡ tàu có trọng tải đến 20.000 DWT, trong đó giai đoạn đến năm 2024 có công suất thông qua 1,68 triệu tấn/năm, giai đoạn đến năm 2028 có tổng công suất thông qua 2,8 triệu tấn/năm.

Công trình này có quy mô đầu tư xây dựng 500m bến cầu chính tiếp nhận đồng thời 2 tàu trọng tải 20.000 DWT hoặc 3 tàu trọng tải 10.000 DWT và tiếp nhận các sà lan ở mặt sau; xây dựng 180m bến sà lan ở phía trong, tiếp giáp bờ; xây dựng 03 cầu dẫn; xây dựng tuyến đường giao thông kết nối cảng dài khoảng 2,5km cùng hệ thống hạ tầng kho, bãi và các công trình phụ trợ, thiết bị với tổng diện tích đầu tư xây dựng dự án là 827.944m2.../.

Việt Hùng (Vietnam+)