Tin tức đầu tư


ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH TỪ QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC

13/11/2021

Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh luôn xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước. Trên cơ sở các quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược tham gia thực hiện các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn. Tỉnh cũng ra đề bài đối với các đơn vị tư vấn quy hoạch là phải đáp ứng được mục tiêu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; có tính liên kết vùng; phải tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ, xứng tầm quốc tế..., tạo ra một Quảng Ninh khác biệt, phát triển vượt trội. 

Mặc dù là địa phương có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên Quảng Ninh cũng phải đối diện với không ít thách thức để khơi dậy được tiềm năng. Tỉnh đã sớm thấy những định hướng chiến lược trong các quy hoạch cũ không còn phù hợp; những khó khăn, thách thức mới nảy sinh đã kìm hãm việc phát huy thế mạnh. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, năm 2012, Quảng Ninh đã mạnh dạn báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thuê tư vấn nước ngoài lập một số quy hoạch quan trọng của tỉnh. Thời điểm đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong nước thực hiện lập các quy hoạch chiến lược có thuê đơn vị tư vấn nước ngoài.

Vòng quay mặt trời trên đỉnh núi Ba Đèo, nhìn ra cây cầu Bãi Cháy, là một trong những biểu tượng du lịch của Hạ Long - Quảng Ninh.

Trong xây dựng quy hoạch chiến lược, tỉnh đã lựa chọn các tư vấn hàng đầu thế giới về lập quy hoạch, như: McKinsey, BCG (Mỹ); Nikken Sekkei, Nippon Koei (Nhật Bản)... “Đề bài” của tỉnh đối với đơn vị tư vấn là các quy hoạch phải đáp ứng được những mục tiêu: Phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của cả nước, của vùng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực; có tính liên kết vùng; phải tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ, xứng tầm quốc tế; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", làm thay đổi nhanh diện mạo, tạo ra một Quảng Ninh khác biệt, phát triển vượt trội về đẳng cấp và bứt phá về thời gian.

Không khoán trắng mọi việc cho tư vấn, tỉnh đã đổi mới cách thức, phương pháp triển khai lập quy hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban) để chỉ đạo triển khai xây dựng đồng bộ các quy hoạch từ cấp tỉnh đến địa phương; thành lập các tổ tư vấn giúp việc và trực tiếp làm việc với các đơn vị tư vấn triển khai nghiên cứu lập quy hoạch. Đồng thời, tranh thủ tối đa các ý kiến tham gia phản biện từ các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tỉnh, thành phố lân cận, đặc biệt có sự giám sát của HĐND, sự tham gia góp ý của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Gần 10 năm qua, 7 quy hoạch chiến lược đã góp phần rất quan trọng đem đến thành công trong thực hiện triết lý phát triển và xây dựng được hình ảnh Quảng Ninh ngăn nắp, quy củ, sạch sẽ, là nơi giao thoa vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa trong xu thế hội nhập và phát triển.  Hơn nữa còn là căn cứ khoa học và công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Ninh sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo tính khách quan, khoa học. Và sợi chỉ đỏ xuyên suốt này sẽ tiếp tục được thể hiện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo các phương án phát triển tối ưu, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, với mục tiêu phát triển bền vững dài hạn trên cả 3 trụ cột là kinh tế – xã hội – môi trường.

Ngọc Lan (Báo Quảng Ninh)