Tin tức đầu tư


Đầm Hà: Phát triển Đảng khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

24/11/2022

Đảng bộ huyện Đầm Hà đã và đang có nhiều giải pháp phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người lao động (NLĐ), chủ doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng trong phát triển kinh tế, vai trò của tổ chức đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp...

Lãnh đạo huyện Đầm Hà, chúc mừng Chi bộ Công ty CP Chế biến lâm sản Đông Bắc tại lễ công bố quyết định thành lập chi bộ, tháng 8/2022.

Hiện trên địa bàn huyện Đầm Hà có 69 doanh nghiệp, 50 HTX chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng, nuôi trồng thủy sản. Hoạt động của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân huyện Đầm Hà đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho NLĐ và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Do đó, phát triển Đảng trong doanh nghiệp, nhất là khu vực DNNNN, được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, các tổ chức, đoàn thể, tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp, NLĐ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp...

Nhận thức được vai trò quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển KT-XH, trong những năm qua thực hiện chủ trương về việc thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30/1/2013 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Các cấp uỷ cơ sở đã quan tâm quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ chủ trương này đến từng đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Bảo Linh Nguyễn Văn Xuân cho biết: Được sự quan tâm, đồng hành sát sao của Đảng bộ huyện Đầm Hà, cũng như của Đảng bộ xã Dực Yên nơi doanh nghiệp đứng chân, năm 2019 tôi được kết nạp vào Đảng. Tháng 8/2022 vừa qua, Chi bộ Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Bảo Linh được thành lập. Việc thành lập tổ chức đảng đã giúp công ty thuận lợi hơn trong chỉ đạo, quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Mặc dù số đảng viên tại doanh nghiệp chưa nhiều (7 đảng viên), nhưng vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên luôn được thể hiện rất rõ nét.

Công ty CP Chế biến lâm sản Đông Bắc là một trong 2 doanh nghiệp tư nhân của huyện Đầm Hà vừa thành lập tổ chức đảng. Chi bộ công ty được thành lập tháng 8/2022 với 6 đảng viên (4 đảng viên đang làm việc tại công ty, 2 đảng viên xã Tân Bình sinh hoạt cùng). Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Lê Thanh Tùng cho biết: Việc thành lập chi bộ góp phần đưa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế trong doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Mặc dù mới thành lập, nhưng công ty rất chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Hiện Chi bộ công ty đã rà soát nguồn, lập danh sách 3 đối tượng đề nghị được học lớp cảm tình Đảng.

Anh Bùi Văn Hải, quần chúng ưu tú thuộc đối tượng kết nạp Đảng của Công ty CP Chế biến lâm sản Đông Bắc, chia sẻ: Chi ủy, Ban lãnh đạo công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để NLĐ được rèn luyện, trưởng thành, có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công ty.

Baoquangninh.com.vn