Tin tức đầu tư


Đầm Hà: Vững mạnh từ chi bộ thôn, khu

30/09/2022

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ huyện Đầm Hà xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là tại các chi bộ khu dân cư.

Chi bộ thôn Trung Sơn, xã Quảng Tân (huyện Đầm Hà) thường xuyên vận động nhân dân mở rộng quy mô sản xuất để nâng cao thu nhập.

Thực hiện việc sáp nhập thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh, toàn huyện Đầm Hà hiện có 70 thôn, bản, khu phố. Tương ứng với đó là 70 chi bộ khu dân cư, đóng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, triển khai tốt mọi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Những năm qua, để nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ khu dân cư, huyện Đầm Hà đã chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với những định hướng, nghị quyết sát đúng yêu cầu nhiệm vụ và thực tế ở cơ sở. Có những tập thể chi bộ vững mạnh, có những đảng viên tâm huyết, gương mẫu đã giúp các nhiệm vụ chính trị của địa phương triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực, như cải thiện đời sống văn hóa ở khu dân cư, thi đua lao động sản xuất, tự quản ANTT, xây dựng NTM...

Ông Phạm Như Thống, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông (xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) cho biết: Mỗi buổi sinh hoạt là dịp đảng viên cùng trao đổi, thảo luận về những thông tin thời sự; quán triệt các chỉ đạo mới nhất của cấp ủy cấp trên. Các đảng viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công trong tháng để được góp ý, cùng rút kinh nghiệm, đưa giải pháp tối ưu cho từng nhiệm vụ chính trị. Đơn cử như việc chi bộ thường xuyên đưa nội dung xây dựng NTM, NTM nâng cao vào sinh hoạt hằng tháng để cùng bàn luận giải pháp thực hiện từng tiêu chí. Đó là cách để thôn tiếp tục có “lời giải” cho cả những tiêu chí khó, nhất là về môi trường nông thôn.

Hay như tại Chi bộ thôn Nhâm Cao (xã Đại Bình, huyện Đầm Hà), để cụ thể hóa lời dạy của Bác: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt", các đảng viên đều rất nỗ lực nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, xung phong, đoàn kết trong mọi nhiệm vụ, Chi ủy triển khai chương trình tự kiểm tra, giám sát trong từng phần việc, nhiệm vụ được phân công để kịp thời hỗ trợ, khuyến khích, hoặc kiểm điểm, phê bình ngay khi cần thiết. Những đảng viên trẻ đều phát huy tinh thần xung kích, ngày càng tự tin hơn trong việc phụ trách những nhiệm vụ mới. Đảng viên cao tuổi luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, thường xuyên góp tiếng nói uy tín vào công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Để nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ khu dân cư, Đảng bộ huyện Đầm Hà cũng duy trì thường xuyên công tác giao ban với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận... Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cụ thể các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành và cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, thường xuyên đến dự sinh hoạt đối với tất cả các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được giao phụ trách. Cách làm này cũng được đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện để kịp thời giúp đỡ các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ và khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Huyện cũng rất chú trọng việc lựa chọn, củng cố đội ngũ bí thư chi bộ có đủ năng lực, trình độ, uy tín để đảm nhận trọng trách nhiệm vụ tại địa bàn dân cư. Trong đó, mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố được địa phương thực hiện tại 100% thôn, bản, khu phố từ năm 2017, mang lại hiệu quả rõ nét.

Hằng năm, tại huyện Đầm Hà có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Baoquangninh.com.vn