Tin tức đầu tư


Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc

21/03/2021

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 409/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc.

 

Mục tiêu dự án là nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hồng Hưng (xã Toàn Thắng, xã Hoàng Diệu) và thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) với quy mô sử dụng đất 197,94 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án với 2062,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 309,38 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý phải thực hiện đúng quy định và điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất mặt nước.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.


 

Bài viết cùng chuyên mục