Tin tức đầu tư


Đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Hồng

28/09/2023

ưu tiên phát triển dịch vụ logistics và cơ sở hạ tầng trong quy hoạch giao thông vận tải mới của vùng.

https://media.vneconomy.vn/w800/images/upload/2023/09/21/song-hong-doan-chay-qua-quan-tay-ho-ha-noi-anh-pham-hung-1.jpg

Bộ Giao thông Vận tải (MoT) sẽ nâng cấp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các sân bay ở Đồng bằng sông Hồng như một phần của kế hoạch phát triển giao thông vận tải khu vực đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quy hoạch vừa được Bộ GTVT ban hành, Bộ sẽ ưu tiên phát triển các trung tâm logistics tại các sân bay có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên 250.000 tấn mỗi năm.

Công ty cũng sẽ đầu tư đổi mới công nghệ bốc xếp và áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và logistics.

Mạng lưới cảng nội địa cũng sẽ được cải thiện để kết nối các phương thức vận tải khác nhau và cung cấp dịch vụ hậu cần. Phương thức vận tải sẽ được chuyển từ đường bộ nội địa sang đường sắt, đường thủy, vận tải ven biển nhằm giảm bớt ùn tắc trong hoạt động vận tải và chuỗi cung ứng logistics.

Bộ GTVT sẽ đưa ra các chính sách, cơ chế khuyến khích hình thành các doanh nghiệp vận tải quy mô lớn có khả năng cung cấp dịch vụ vận tải trong nước và quốc tế với giá cả hợp lý và chất lượng cao.

Nó cũng sẽ nghiên cứu và điều chỉnh các cơ chế để giúp các doanh nghiệp vận tải nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực.

Để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển giao thông vận tải của vùng, Bộ GTVT sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi và đầy đủ cho phát triển thị trường vận tải, thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế vào kinh doanh vận tải, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện pháp lý. hệ thống hình thức đầu tư hợp tác công tư cũng như các cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

vneconomy.vn