Tin tức đầu tư


Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

24/08/2022

Những tháng đầu năm, thành phố có nhiều giải pháp nhằm ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả đầu tư công để tạo động lực quan trọng cho phát triển.

Dự án hạ tầng khu dân cư Bắc đại lộ Hòa Bình, tổng mức đầu tư hơn 175,5 tỷ đồng, đang được các nhà thầu khẩn trương thi công.

Theo báo cáo của UBND thành phố, năm 2022 tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố là 838,7 tỷ đồng, phân bổ cho 85 công trình, hạng mục, nội dung đầu tư; trong đó ngân sách trung ương 20 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng, ngân sách thành phố 558,7 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ cũng như nâng cao chất lượng công tác đầu tư công, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương triển khai các công trình, dự án đảm bảo bám sát với các quy định của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Thành phố đẩy mạnh công tác GPMB, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá nhằm thu hút đầu tư; trong đó quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư công, các dự án động lực, trọng điểm.

Thành phố tiếp tục lập quy hoạch các phân khu chức năng còn lại theo điều chỉnh chung quy hoạch KKT Cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thành phố thực hiện hiệu quả phương châm "Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”; huy động nguồn lực đầu tư của xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng theo mô hình hợp tác công - tư để triển khai đầu tư theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thành phố đôn đốc các nhà thầu huy động trang thiết bị máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hạn chế tối đa việc chậm giải ngân hoặc không giải ngân được.

 Baoquangninh.com.vn