Tin tức đầu tư


ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU THÀNH LẬP MỚI TRÊN 2.000 DOANH NGHIỆP

02/02/2021

 

Năm 2021, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp. Cụ thể hoá mục tiêu này, ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp cụ thể đã được các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất và sẵn sàng triển khai.

Cán bộ Sở KH&ĐT tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục thành lập mới doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Năm 2020, toàn tỉnh có 2.080 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập mới (đạt 71,4% kế hoạch tỉnh đặt ra), tổng vốn đăng ký 23.701 tỷ đồng; giảm 12% về số doanh nghiệp, tăng hơn 32% về vốn đăng ký so với năm 2019. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, toàn tỉnh có 1.033 doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,7%; 529 doanh nghiệp giải thể, tăng 31,9%; tuy nhiên có 665 doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 13% so với năm 2019, nâng tổng số 19.680 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đăng ký 205.466 tỷ đồng.

Sự phát triển khả quan trong điều kiện còn nhiều khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh đã góp phần quan trọng giúp Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%, đứng thứ 3 toàn quốc.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 13%; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 7,5%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8%; thu ngân sách đạt 49.500 tỷ đồng (vượt 10% dự toán Trung ương giao, vượt 3% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, tăng 7% so với năm 2019), đứng thứ 7 toàn quốc...

Năm 2021, tỉnh đặt mục tiêu thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc. Để đạt được mục tiêu này trong bối cảnh dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ phía các doanh nghiệp và sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ từ phía tỉnh.


 

Bài viết cùng chuyên mục