Tin tức đầu tư


Điều hành ngân sách: Công khai, minh bạch - Tạo động lực mới

04/08/2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác điều hành ngân sách của tỉnh gặp một số khó khăn do Trung ương ban hành các chính sách miễn, giảm thuế và một số hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng sự chủ động, linh hoạt, công khai, minh bạch, các nhiệm vụ ngân sách của tỉnh được triển khai đúng kế hoạch, tạo nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

https://media.baoquangninh.com.vn/upload/image/202207/medium/1986117_7_17011706.jpgDự án cầu Cửa Lục 3 đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Cùng với những khó khăn liên quan đến chính sách miễn giảm thuế do Trung ương ban hành, công tác thu NSNN của tỉnh cũng gặp những vướng mắc trong công tác thuê tư vấn xây dựng giá đất, thực hiện đấu giá, đấu thầu tại các địa phương; giá cả xăng dầu, vật liệu xây dựng tăng cao, các cửa khẩu đường bộ tạm dừng thông quan trong một thời gian dài… Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện 6 Kế hoạch quản lý thuế trên các lĩnh vực để tăng thu thuế, phí, nhất là các khoản thuế, phí giao cho huyện thu. Ngành Thuế đã tích cực tuyên truyền các kế hoạch, chính sách thuế đến doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai và kế toán thuế; thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh, hồ sơ kê khai thuế; đôn đốc công tác thu hồi nợ thuế; đẩy mạnh việc triển khai hóa đơn điện tử.

Để khắc phục tình trạng tồn dư ngân sách như năm 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu thường xuyên rà soát tiến độ phân khai, giải ngân dự toán và kiên quyết cắt giảm kinh phí của các dự án, nhiệm vụ chi có tiến độ phân khai, giải ngân chậm. Từ đó, kịp thời điều chuyển, bổ sung cho các dự án, nhiệm vụ mới, quan trọng có nhu cầu vốn; trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết điều chỉnh, phân bổ dự toán, như: Bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022; bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022; phương án sử dụng tăng thu kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021… Theo đó, tỉnh đã điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm, hết nhu cầu vốn cho các dự án mới, dự án có nhu cầu với số tiền trên 421 tỷ đồng; điều chỉnh giảm gần 980 tỷ đồng chi thường xuyên ngân sách tỉnh để bổ sung vốn đầu tư phát triển; điều chỉnh dự toán chi hoạt động của 177 trạm y tế xã từ ngân sách huyện về ngân sách cấp tỉnh với số tiền gần 200 tỷ đồng…

Baoquangninh.com.vn