Tin tức đầu tư


Doanh nghiệp khó tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất

11/11/2022

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đây là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước để phục hồi nhanh nền kinh tế. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 10 khách hàng được hỗ trợ lãi suất.

Ngân hàng quyết liệt triển khai

NHNN Chi nhánh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31.

Ngay sau khi có Nghị định 31, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Quảng Ninh đã tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt chương trình hỗ trợ lãi suất thông qua nhiều hoạt động, như: Tổ chức 4 hội nghị trực tuyến để phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định; thành lập bộ phận thường trực triển khai Nghị định, công khai số điện thoại, hòm thư điện tử để tiếp nhận và xử lý, giải đáp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; thường xuyên làm việc với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, HTX và người dân; nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất...

NHNN Chi nhánh Quảng Ninh cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại thường xuyên rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 1/1/2022, có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để thông báo, nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định. Đồng thời làm việc trực tiếp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong triển khai thực hiện chính sách.

Baoquangninh.com.vn