Tin tức đầu tư


Doanh nghiệp xuất khẩu dùng thủ đoạn trốn thuế: cơ quan chức năng

06/10/2023

Tổng cục Thuế phát hiện sau khi thanh tra các doanh nghiệp gỗ, cao su, các doanh nghiệp xuất khẩu dùng nhiều thủ đoạn để trốn thuế như sử dụng hóa đơn trái pháp luật.

Phát hiện nhiều trường hợp trốn thuế giá trị gia tăng với việc nhà xuất khẩu mua trực tiếp từ nông dân và không báo cáo giao dịch tới cơ quan thuế.

Một số chủ sở hữu công ty sẽ thành lập các "công ty trung gian" thường báo cáo doanh thu nhỏ cho chính quyền, nhưng công ty xuất khẩu chính cung cấp nguyên liệu đầu vào từ các công ty này thường mua các đơn đặt hàng lớn từ họ.

Sau khi thanh tra 120 công ty trung gian, Cục phát hiện 92% trong số đó tạm dừng hoạt động để trốn thuế.

Cục Thuế cũng cho biết, việc hoàn thuế cho một số doanh nghiệp gặp khó khăn vì nhiều trường hợp thanh tra công ty nước ngoài liên hệ cho biết họ chưa bao giờ bán hàng cho công ty Việt Nam đang xin hoàn thuế.

vnexpress.net