Tin tức đầu tư


Đối thoại thường niên về chính sách thuế, hải quan

08/12/2021

Quang cảnh hội nghị

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Xuân Bách, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cùng đại diện VCCI chủ trì Hội nghị. Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ hằng năm để đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2021 này là năm thứ 16 liên tiếp Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được Bộ Tài chính và VCCI tổ chức thể hiện sự quyết tâm cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp của Bộ Tài chính nhằm khắc phục khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại lĩnh vực thuế và hải quan. Đây cũng là dịp để Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng trao đổi thảo luận với doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời cũng có giải pháp để giảm gánh nặng về chính sách cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo VCCI cho biết, các doanh nghiệp đều theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp liên quan đến hoàn thuế, phí; áp dụng mã quá cảnh, hàng quá tải...  Về phía mình, Bộ Tài chính đã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trước tác động của dịch Covid-19, trong đó các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đánh giá rất tích cực. Trong diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và tiếp tục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ ước tính khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Tính chung các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được ban hành, thực hiện năm 2021 sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân với số tiền gần 140 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính luôn ưu tiên chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về thuế, hải quan song song với tổ chức thực hiện để đưa các giải pháp nhanh chóng tới được các đối tượng cần hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, giảm tối đa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Sông Trà (Báo Nhân Dân)