Tin tức đầu tư


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

07/04/2022

 

Cán bộ Sở KH&CN giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục, chi phí thực hiện thủ tục để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thành việc đổi mới, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội; chú trọng số hóa kết quả giải quyết TTHC và thực hiện chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Duy trì 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 đáp ứng nhu cầu, yêu cầu sử dụng khai thác của người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy nhập khác nhau, nhất là trên điện thoại di động.

Sở chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 313/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh "Về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025"; bao gồm: Hỗ trợ phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa; hoạt động sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới và chuyển giao công nghệ; kết nối cung - cầu, chợ công nghệ và thiết bị.

Sưu tầm

 

Bài viết cùng chuyên mục