Tin tức đầu tư


Đông Triều cải cách hành chính thực chất, hiệu quả

15/05/2023

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được TX Đông Triều chú trọng thực hiện với nhiều biện pháp đồng bộ. Qua đó, tạo sức bật để phát triển mọi mặt và ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân dành cho bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TX Đông Triều hỗ trợ công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng thị xã được thực hiện theo hướng đơn giản hóa, cải tiến quy trình giải quyết, loại bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết; thời gian giải quyết được rút ngắn từ 25-50% so với trước, đảm bảo sự thuận tiện cho người dân và tổ chức; hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng ở tất cả các khâu.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Trung tâm Phục vụ hành chính công thị xã đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trên địa bàn tăng cường rà soát, thống nhất về số lượng, danh mục TTHC và đầu mối tiếp nhận thông tin. Bước đầu triển khai thực hiện trên 40 TTHC ở 9 lĩnh vực thuộc 8 phòng, ban, đơn vị. Các thủ tục đã đảm bảo được các tiêu chí đơn giản, có tần suất giao dịch nhiều và trong yêu cầu, không bắt buộc người thực hiện phải trực tiếp đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền.

Đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã đã công khai và thực hiện tổng số 374 TTHC. Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 281/281 TTHC, đạt 100%. TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của UBND tỉnh là 260/281 thủ tục (đạt 92,53%). Trung tâm còn tăng cường lực lượng thường trực hỗ trợ trực tiếp việc kê khai hồ sơ trực tuyến đối với nhiều TTHC, dịch vụ công, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cho người dân.

Bà Ngô Thị Lam, phường Mạo Khê (TX Đông Triều), chia sẻ: Được cán bộ Trung tâm hướng dẫn cặn kẽ, chi tiết mọi bước thực hiện, nên hồ sơ của tôi hoàn thành rất nhanh. Bên cạnh đó, với việc thực hiện các bước lập, gửi hồ sơ trực tuyến như hiện nay, công dân chúng tôi cũng được theo dõi cụ thể các bước giải quyết. Tôi thấy thực sự hài lòng với công tác điều hành, phục vụ người dân của chính quyền hiện nay.

Cùng với thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC, các nội dung thành phần khác cũng được thị xã đặc biệt quan tâm. Cụ thể như với trục thành phần cải cách thể chế, 100% hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thị xã được xây dựng và ban hành đúng quy định, còn hiệu lực, được quản lý theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo khoa học. Trong kết quả của trục nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và phân cấp phân quyền đã được hoàn thành ở 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các cơ chế công tác như: Giao ban, hội ý, chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, phối hợp và phân cấp quản lý, báo cáo công khai... được thị xã triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.