Tin tức đầu tư


Đông Triều: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

02/07/2022

Theo thống kê của Đông Triều, 6 tháng đầu năm 2022 thị xã thành lập mới 85 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng có khoảng 70 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều.

Số liệu trên cho thấy, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường là không ít, song số các doanh nghiệp mới được thành lập cũng đã phần nào phản ánh sự khởi sắc của thị trường, khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Điều này có đóng góp quan trọng từ những chính sách điều hành, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và đặc biệt của địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cải cách hành chính được xác định là chìa khóa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, vì thế, Đông Triều đã triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện TX Đông Triều đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tập trung số hóa dữ liệu các ngành, trước hết là số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công, thực hiện ký số và thanh toán điện tử 100% đối với các thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống để triển khai tiếp nhận và giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/7/2022…

Theo ông Phan Thanh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều, lãnh đạo UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo rà soát TTHC bãi bỏ, chuẩn hóa, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào danh mục TTHC thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm Hành chính công thị xã. 100% phí và lệ phí được công khai; các TTHC được thực hiện đủ 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại trung tâm; thực hiện theo nguyên tắc không bổ sung hồ sơ quá 1 lần, không kéo dài thời gian xử lý TTHC cao hơn quy định của pháp luật; kết hợp thực hiện giám sát việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC thông qua hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức sử dụng thiết bị công nghệ (ipad).

Đông Triều đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã, nhất là các thủ tục liên quan tới đất đai, xây dựng, giảm thiểu chi phí thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Thời gian cấp mới và cấp đổi giấy đăng ký kinh doanh hộ cá nhân giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.