Tin tức đầu tư


ĐÔNG TRIỀU: HỘI NGHỊ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

01/08/2021

Sáng ngày 31/8, Thị xã Đông Triều tổ chức Hội nghị Phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT – INDEX của địa phương năm 2020, giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chính quyền điện tử năm 2021 và những năm tiếp theo.

Năm 2020, các chỉ số của TX Đông Triều có sự cải thiện và bứt phá trên bảng xếp hạng toàn tỉnh. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX và chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện DGI đứng thứ 1, chỉ số xếp hạng chính quyền điện tử ICT – INDEX đứng thứ 2, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS đạt 95,42%, tăng 0,45% so với năm 2019. Riêng chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2020, TX Đông Triều chỉ đứng thứ 10, giảm 6 bậc so với năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ, Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh đã phân tích, làm rõ những chỉ số tăng điểm, giảm điểm, điểm mạnh và hạn chế trong cải thiện các chỉ số cạnh tranh của TX Đông Triều. Cùng với việc cung ứng tốt các dịch vụ công, TX Đông Triều cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng để người dân phải đi lại nhiều lần, chủ động giải quyết kịp thời và triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của người dân, đổi mới hình thức gặp gỡ, tiếp cận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ, Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh đã phân tích, làm rõ những chỉ số tăng điểm, giảm điểm, điểm mạnh và hạn chế trong cải thiện các chỉ số cạnh tranh của TX Đông Triều. Cùng với việc cung ứng tốt các dịch vụ công, TX Đông Triều cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và tiếp cận, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tránh tình trạng để người dân phải đi lại nhiều lần, chủ động giải quyết kịp thời và triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh của người dân, đổi mới hình thức gặp gỡ, tiếp cận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Nguồn: Sưu tầm