Tin tức đầu tư


Đông Triều: Sản xuất nông nghiệp an toàn

26/09/2022

Thời gian qua, HND TX Đông Triều đã tích cực đồng hành, hỗ trợ hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thân thiện môi trường.

Mô hình trồng na VietGAP của nông dân Nguyễn Xuân Long (xã Việt Dân, TX Đông Triều).

Ông Nguyễn Văn Thìn, Phó Chủ tịch HND TX Đông Triều, cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội thời gian qua là triển khai mô hình “Vận động nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất hữu cơ và thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thị xã. Với vai trò chủ trì mô hình, HND thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên và nhân dân toàn thị xã nhằm thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất theo hướng chuỗi sản xuất hữu cơ và thương mại điện tử.

Đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền phổ biến cho 800 hội viên, nông dân về quy định, chính sách của trung ương, tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…; tổ chức 4 lớp tập huấn cho 378 cán bộ hội viên, nông dân về sử dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thay thế kháng sinh và các hóa chất; sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn và ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi cho nông dân… Qua đó, từng bước thay đổi thói quen canh tác của nông dân, hướng tới sản xuất, kinh doanh an toàn và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Hội triển khai cho hội viên, nông dân tham gia các mô hình trồng ổi, na, lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP, như: Mô hình chuyển đổi trồng cây na truyền thống sang trồng cây na Đài Loan cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Việt Dân, diện tích 5ha; mô hình trồng na bở theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Bình Khê, diện tích 45 ha; mô hình nâng cao chất lượng, ATTP thông qua thực hành nông nghiệp tốt VietGAP trong sản xuất quả ổi tại xã Hồng Thái Đông, diện tích 20ha; mô hình trồng nếp cái hoa vàng tại xã Hồng Phong, diện tích 10ha; mô hình giống lúa Đài Thơm, diện tích trên 50ha tại xã Thủy An và xã Bình Dương.

HDN thị xã còn vận động hội viên, nông dân duy trì và mở rộng vùng nuôi rươi thương phẩm kết hợp canh tác lúa hữu cơ ở 3 phường: Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn. Qua đó, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, có thương hiệu, vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho nông dân và bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Thìn cho biết thêm: Xác định phát triển nông nghiệp bền vững là hướng đi lâu dài, thời gian tới HND thị xã tiếp tục xây dựng, tổ chức các mô hình liên kết sản xuất tập trung theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng KH&CN vào sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã.

Hội cũng tiếp tục tham mưu xây dựng và hình thành những vùng sản xuất tập trung để tạo thành những vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu của các chủ đầu tư; thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn nông dân về quy trình sản xuất hữu cơ, VietGAP, Global GAP, ứng dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện các mô hình nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Thông qua đó, hình thành tư duy nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng trong hội viên, nông dân thị xã.

Baoquangninh.com.vn