Tin tức đầu tư


Đông Triều:Tăng cường các giải pháp thu ngân sách

17/07/2022

Trong bối cảnh không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song trong 6 tháng đầu năm với sự nỗ lực hết mình của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, Đông Triều đã đạt 58% dự toán thu ngân sách tỉnh giao.

Theo Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Đông Triều, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 1.095,25 tỷ đồng, bằng 40,38% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 58,07% dự toán tỉnh giao; tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021 (CK). Trong đó: Nổi bật là thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 365 tỷ đồng, bằng 25% dự toán HĐND thị xã giao và bằng 69% dự toán tỉnh giao, tăng 69% CK. Thuế, phí, lệ phí và thu khác còn lại ước thực hiện 226,7 tỷ đồng, bằng 59% dự toán thị xã giao và bằng 64% dự toán tỉnh giao, tăng 36% CK.

Nhiều địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách với mức thu vượt trên 50% dự toán. Điển hình như phường Mạo Khê - địa phương dù là năm đầu được giao tự chủ ngân sách với nhiều khó khăn, song đến ngày 15/6 thu ngân sách địa phương thực hiện trên 16,2 tỷ đồng, đạt 107,7% dự toán. Một số khoản thu đạt cao như thu phí, lệ phí; thuế thu nhập cá nhân…

Lực lượng chức năng trên địa bàn phường Mạo Khê phối hợp rà soát các dự án công trình xây dựng tư nhân.

Đối với nguồn thu từ đất, thị xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã, 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức đấu giá thành công 3 cuộc đấu giá với 142 ô đất, giá trị trúng đấu giá của 3 cuộc đấu giá là 341,95 tỷ đồng.

Đồng thời, thị xã cũng tích cực chỉ đạo, kiểm tra công tác thu và chống thất thu, duy trì và phát huy có hiệu quả vai trò Tổ công tác liên ngành của thị xã, trong đó tập trung một số khoản khó thu như: Thuế, phí xây dựng công trình, nợ đọng tiền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường hoạt động khai thác đất để san lấp mặt bằng. Quản lý chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời tất cả doanh nghiệp hoạt động SXKD trên địa bàn; tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, nhất là các nguồn thu, sắc thuế bị tác động giảm thu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

Với những giải pháp từ tổng thể đến cụ thể, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, tin chắc rằng, Đông Triều sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính được giao năm 2022.

baoquangninh.com.vn