Tin tức đầu tư


ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ ĐỂ 'NÂNG CẤP' DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

18/01/2021

 

Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ có những quyết sách nhằm duy trì và thúc đẩy cơ chế thuận lợi, cởi mở, cũng như tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh hiệu quả, để doanh nghiệp có thể phát triển và góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước.

Đột phá thể chế, nâng cấp DN Việt hướng tới chuẩn mực toàn cầu

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XIII có vị trí vô cùng quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ xác định tầm nhìn đến năm 2045, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, với khát vọng Việt Nam sẽ hoàn thành công nghiệp hoá, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

“Chúng tôi tin tưởng các Nghị quyết của Đảng tại Đại hội XIII sẽ tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập, theo những chuẩn mực hàng đầu trên thế giới, và hướng tới mục tiêu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam phải lọt vào nhóm dẫn đầu trong ASEAN, vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới. Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục khởi động một giai đoạn đột phá thể chế để nâng cấp các doanh nghiệp Việt Nam hướng tới các chuẩn mực toàn cầu. Đó chính là nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Vũ Tiến Lộc cho biết.

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho biết: Doanh nghiệp rất kỳ vọng vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với những chủ trương về phát triển kinh tế, xã hội, chính trị ... Trong đó đặc biệt, ông quan tâm đến mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.


 

Bài viết cùng chuyên mục