Tin tức đầu tư


FDI - KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM AMID COVID-19

14/05/2022

 

 

Tại cuộc họp ra mắt báo cáo (Ảnh: TTXVN)

 

NDO/TTXVN - Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam (VAFIE) đã công bố báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm ngoái tại cuộc họp ở Hà Nội ngày 10-5.

Báo cáo được thực hiện với sự hợp tác của KPMG Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và sự hỗ trợ của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Fiin và một số chuyên gia kinh tế, theo Phó Chủ tịch VAFIE Nguyễn Anh Tuấn.

Ông nói, bản báo cáo dài 250 trang bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh được kỳ vọng sẽ hữu ích cho các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư quốc tế.

Chủ tịch VAFIE Nguyễn Mại cho biết, đầu tư nước ngoài là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế Việt Nam giữa những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế quốc gia và toàn cầu.

Tuy nhiên, ông chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thu hút và sử dụng vốn FDI như số lượng dự án công nghệ cao từ Mỹ và châu Âu còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, đóng góp vào ngân sách Nhà nước của nhiều doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với quy mô đầu tư và các ưu đãi mà họ được hưởng. Cơ cấu FDI theo vùng và địa phương vẫn chưa cân đối và quá ít doanh nghiệp thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Lưu ý rằng Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ / TW ngày 20/8/2019 về định hướng kiện toàn thể chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư nước ngoài đến năm 2030, bà Mai cho rằng VAFIE nhận thấy sự cần thiết phải có báo cáo về FDI vào Việt Nam, do đó báo cáo được công bố.

Theo VAFIE, kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. nâng cao vị thế của mình trên thế giới.

Khu vực FDI hiện chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 55% tổng giá trị sản xuất công nghiệp ở Việt Nam và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nó đã tạo ra việc làm trực tiếp cho 4,6 triệu người hoặc hơn 7% lực lượng lao động của đất nước và gián tiếp tạo việc làm cho hàng triệu người khác.

nhandan.vn