Tin tức đầu tư


Fitch Ratings lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam

10/10/2023

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings hôm thứ Năm dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng lên 6,3% vào năm 2024 và 7,0% vào năm 2025.

Cơ quan này cho biết các chính sách tài chính và tiền tệ trong nước đã xoay quanh việc cung cấp hỗ trợ ngày càng tăng cho nền kinh tế.

Nó lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng của đất nước đã chậm lại ở mức 4,3% trong chín tháng đầu năm nay trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài yếu và những trở ngại kéo dài trong lĩnh vực bất động sản trong nước.

Trước đó, Ngân hàng Standard Chartered duy trì dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 mạnh mẽ ở mức 6,7% cho Việt Nam trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô mới nhất về quốc gia Đông Nam Á này.

Các chuyên gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng trung hạn, với mức tăng trưởng GDP quốc gia được dự đoán sẽ đạt 5,8% vào năm 2024 và 6,9% vào năm 2025.

Quốc hội khóa 15 (Quốc hội) ngày 9 tháng 11 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2024, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,0 - 6,5% trong năm, như một phần của kỳ họp thứ sáu đang diễn ra.

sưu tầm