Tin tức đầu tư


Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

15/09/2022

Còn hơn 4 tháng nữa sẽ hết năm 2022, thời điểm toàn tỉnh phải hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 còn rất chậm so với mục tiêu đề ra, rất cần sự quyết tâm, nỗ lực của các chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu.

Nhà thầu thi công tuyến đường trục chính khu đô thị Cái Rồng giai đoạn 2.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh, tổng kế hoạch chi đầu tư công năm 2022 sau điều chỉnh, bổ sung đến ngày 31/7/2022 trên 16.500 tỷ đồng, chiếm 50% tổng chi ngân sách địa phương. Đến nay, đã thực hiện phân khai chi tiết được trên 15.900 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn Trung ương là 892 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh trên 7.900 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 7.000 tỷ đồng.

Mặc dù đã có sự thống nhất chỉ đạo từ tỉnh đến các chủ đầu tư, sở, ngành liên quan, chậm nhất đến 30/6 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phải đạt 50% kế hoạch, đến 30/9 tỷ lệ giải ngân đạt 80% kế hoạch, đến 31/12 hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/7/2022, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, nếu loại trừ số vốn chưa phân khai chi tiết 595 tỷ đồng và nguồn vốn ODA dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long, thì tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 40,4% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (đạt 43,3% kế hoạch). Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 56,1% kế hoạch, cao hơn giải ngân bình quân chung cả nước (đạt 31,5%).

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp, được xác định đó là biến động của giá xây dựng, giá nguyên nhiên vật liệu quá lớn ảnh hưởng phương án tài chính của các nhà thầu; công tác GPMB chậm, nguồn đất đắp và vị trí đổ thải thiếu. Đối với các dự án khởi công mới, thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư dài, khoảng từ 4-6 tháng; đối với các dự án chuyển tiếp, do đã được tạm ứng hợp đồng từ cuối năm 2021 nên những tháng đầu năm nay khối lượng hoàn thành chỉ đủ số tiền tạm ứng, chưa có khối lượng phát sinh.

Baoquangninh.com.vn