Tin tức đầu tư


GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG: CẦN SÁNG TẠO TỪ NHIỀU NƠI

16/03/2022

 

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hạ Long (Vân Đồn) còn vướng 4 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng gây khó khăn cho đơn vị thi công triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết. ngân hàng vốn.

Tính đến hết tháng 6/2021, tổng vốn đầu tư công kế hoạch trên địa bàn là hơn 18.700 tỷ đồng, chiếm 57% tổng chi ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 1.900 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 10.400 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp huyện, xã.

Mặc dù đã bám sát chỉ đạo của tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (đến 30/6 giải ngân đạt 50%, đến 30/9 giải ngân đạt 100%), nhưng tỷ lệ giải ngân vốn cho các chủ đầu tư vẫn còn. rất chậm. Tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh mới đạt hơn 38% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, trong tổng số 86 dự án chuyển tiếp và 21 dự án khởi công mới trong năm 2021, có tới 35 dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu chỉ đạo, buộc UBND tỉnh phải kiến ​​nghị điều chuyển vốn. Về phần vốn ngân sách huyện, trong tổng số 235 công trình khởi công mới, chỉ có 106 công trình đã hoàn thành thủ tục xây dựng và triển khai, còn lại 48 công trình đang đấu thầu, 57 công trình đang đấu thầu. dự án đã được phê duyệt nhưng chưa đấu thầu, 24 dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Nguồn: Sưu tầm