Tin tức đầu tư


Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: Không thể chậm trễ

01/09/2021

Theo chỉ đạo của tỉnh, đến 30/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn năm 2021 phải đạt 100% kế hoạch vốn. Tuy nhiên tính đến thời điểm cuối tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt 47,2% kế hoạch, mặc dù cao hơn 2% so với cùng kỳ năm 2020 và nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao so với cả nước nhưng so với mục tiêu đặt ra của tỉnh thì con số này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Điều này, đòi hỏi các chủ đầu tư cần phải thật sự nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới.

Tuyến đường trung tâm TX Đông Triều đang được gấp rút hoàn thành.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch chi đầu tư công năm 2021 đến ngày 24/8 của tỉnh là trên 17.700 tỷ đồng, gồm: Ngân sách Trung ương trên 1.950 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 9.900 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 5.800 tỷ đồng. Đến ngày 24/8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh đạt 47,2% kế hoạch, trong đó phân tích cụ thể từng nguồn vốn được giải ngân đến 24/8 cho thấy, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách Trung ương mới chỉ đạt 19%; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 52,4%; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 47%.

Nếu so với mục tiêu phấn đấu của tỉnh, thì cả 3 nguồn vốn này đều giải ngân không đạt theo kỳ vọng (30/6 giải ngân đạt 50%). Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp do vốn vay ODA của dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hạ Long chưa được ký kết hợp đồng vay lại giữa Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ninh, thì các nguồn vốn còn lại có tỷ lệ giải ngân thấp đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Từ đầu năm đến nay, thời tiết ở một số địa phương trong tỉnh có mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Cùng với đó, việc tăng giá vật tư, vật liệu như: thép, cát, đá, xi-măng… cũng làm cho nhiều dự án bị chậm tiến độ. Thêm vào đó, các gói thầu chuẩn bị tổ chức đấu thầu phải dừng lại chờ điều chỉnh giá cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình giải ngân. Tuy nhiên đổi lại tỉnh Quảng Ninh lại giữ được địa bàn ổn định, an toàn không có dịch bệnh Covid-19, đây là điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu triển khai thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Song nhìn một cách tổng thể và khách quan vẫn phải khẳng định rằng, nhiều chủ đầu tư còn chưa thực sự chủ động trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới. Đối với các dự án cấp tỉnh, trong năm 2021 có 21 dự án khởi công mới thì đến nay vẫn còn 6 dự án vẫn chưa hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để khởi công xây dựng; đối với các dự án cấp huyện, đến nay vẫn còn 8 dự án vẫn chưa hoàn thiện xong thủ tục khởi công mới.

Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 không đạt theo kỳ vọng, thực hiện Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021”, UBND tỉnh đã ban hành một loạt văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các địa phương rà soát tiến độ triển khai các dự án đầu tư công được bố trí vốn năm 2021 để chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp thực hiện, kể cả các chế tài xử lý đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo đúng mục tiêu đến 30/9/2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được bố trí từ đầu năm.

Mạnh Trường (Báo Quảng Ninh)