Tin tức đầu tư


Giải pháp để Uông Bí thu hút đầu tư và di dời cơ sở TTCN

14/03/2021

 

Theo lộ trình, đến hết năm 2020, TP Uông Bí phải hoàn thành việc di dời toàn bộ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch ra khỏi các khu dân cư. Nếu như những năm trước, đây quả là bài toán “nan giải” đối với địa phương vì Uông Bí chưa có các cụm công nghiệp tập trung thì đến nay, lời giải  này đã dần rõ nét.

Cơ sở chế biến gỗ của gia đình ông Bùi Văn Tập, phường Phương Đông, TP Uông Bí, thuộc diện phải di dời.

Theo kết quả rà soát, Uông Bí có 174 cơ sở tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phải di dời ra khỏi khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều năm nay, thành phố chưa thể di dời các cơ sở này. Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có địa điểm.Tuy nhiên, khó khăn này đã bắt đầu được khắc phục bởi ngày 9/3/2021, UBND tỉnh có Quyết định 729/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 thành lập Cụm công nghiệp Phương Nam, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Cụm công nghiệp này ngoài mục tiêu thu hút các cơ sở công nghiệp, TTCN, dịch vụ công nghiệp... vào đầu tư mở rộng sản xuất, còn là địa điểm để tổ chức di dời các cơ sở TTCN gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch đô thị.

Dự kiến từ quý I/2022, dự án bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đến hết quý IV/2022 dự án hoàn thành công tác đầu tư theo quy định. Quyết định cũng giao UBND TP Uông Bí chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp triển khai các bước theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phê duyệt danh sách các cơ sở phải thực hiện di dời trên địa bàn, làm cơ sở để bố trí các cơ sở có nhu cầu tiếp tục sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của tỉnh, Uông Bí hiện đang tích cực triển khai các bước. Ngày 17/3/2021, UBND thành phố đã có tờ trình 81/TTr-UBND xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Phương Nam. Tiếp đến, ngày 22/3/2021, Ban chỉ đạo triển khai thành lập Cụm công nghiệp Phương Nam đã có quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc cho ban chỉ đạo. Theo đó thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban quy hoạch; tiểu ban GPMB thi công xây dựng; tiểu ban sắp xếp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.


 

Bài viết cùng chuyên mục