Tin tức đầu tư


GÓP PHẦN CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

11/01/2021

 

Dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, thời gian qua Quảng Ninh vẫn thu hút thêm nhà đầu tư lớn đến với Quảng Ninh. Thành công đó có sự đóng góp tích cực của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA) Quảng Ninh.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Tập đoàn Thành Công.

Trong năm 2020, IPA Quảng Ninh luôn nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động xúc tiến cũng như hỗ trợ đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, địa phương. Mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, tuy nhiên số lượng hồ sơ tiếp nhận vẫn tăng 15,8% so với năm 2019. Các dự án chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, thuộc địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên.

Ông Phạm Ngọc Văn, Trưởng Phòng Hỗ trợ đầu tư, IPA Quảng Ninh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch công tác, dự báo những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hỗ trợ đầu tư với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu, đầu tư vào Quảng Ninh. Cùng với đó, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi luôn chủ động bám sát ngay từ khâu dự thảo nghị quyết để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Ban báo cáo UBND tỉnh kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình triển khai mục tiêu, nhiệm vụ hiệu quả.

Nhờ những chuyển biến mạnh mẽ, cách làm đột phá, sáng tạo, trong năm 2020 có 44 dự án đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được IPA tiếp nhận, xử lý. Trong đó, 23 dự án đã báo cáo UBND tỉnh; 18 dự án IPA đề xuất chấp thuận; 12 dự án được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành quyết định chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. IPA cũng đã tiếp nhận 75 hồ sơ nghiên cứu lập quy hoạch các dự án của nhà đầu tư trong và ngoài nước; hiện có 58 hồ sơ được giải quyết, chuyển sang giai đoạn đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.


 

Bài viết cùng chuyên mục