Tin tức đầu tư


Góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

26/03/2021

 

Ðược công bố lần đầu vào năm 2018, Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) thường niên với phương pháp đánh giá dựa trên mô hình chi phí chuẩn (SCM) và được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp (DN) tại 63 địa phương. Báo cáo được coi là chỉ dấu quan trọng, phản ánh khách quan mức độ cải cách quy định, thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (MTÐTKD) cũng như quá trình thực thi chính sách, pháp luật thông qua việc phân tích bức tranh chân thực và sinh động về chi phí mà DN phải chi trả để thực hiện TTHC theo quy định hiện hành.

Họp trực tuyến Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ. Ảnh: ÐỨC ANH

Phản ánh khách quan thực tế

Theo kết quả khảo sát APCI 2020 do Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ vừa công bố xoay quanh việc phân tích quá trình DN trải nghiệm dịch vụ do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương cung cấp trong chín nhóm TTHC quan trọng gồm: Ðầu tư; giao dịch thương mại qua biên giới; khởi sự DN/đăng ký kinh doanh; môi trường; giấy phép, chứng chỉ hành nghề; đất đai; xây dựng; thuế và kiểm tra chuyên ngành. Chi phí thành phần trung bình của các nhóm TTHC được xếp thứ tự từ thấp đến cao và không nhằm mục đích so sánh giữa các ngành, nhóm thủ tục với nhau bởi sự khác nhau về mục tiêu quản lý và các yêu cầu kỹ thuật với từng nhóm TTHC.


 

Bài viết cùng chuyên mục