Tin tức đầu tư


Hạ Long "cán đích" tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

11/09/2022

Trước năm 2020, TP Hạ Long là địa phương duy nhất của tỉnh không triển khai chương trình nông thôn mới (NTM) do không có xã. Sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ, TP Hạ Long bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM giữa rất nhiều bộn bề khó khăn khi còn nhiều tiêu chí, chỉ tiêu chưa hoàn thiện. Thế nhưng, sau gần 3 năm sáp nhập, Hạ Long đã đảm bảo đủ các điều kiện để được công nhận là địa phương đạt chuẩn NTM.

 

Phát triển mô hình ổi VietGAP đã mang đến thu nhập cao cho người dân xã Sơn Dương (TP Hạ Long).

12 xã của huyện Hoành Bồ trước đây có diện tích tự nhiên rộng, nhưng chủ yếu là rừng, núi; địa hình bị chia cắt. Gần 40%/tổng số dân là đồng bào dân tộc thiểu số; có 3 xã vẫn nằm trong diện ĐBKK (Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng). Xuất phát điểm của cả 12 xã khi thực hiện chương trình NTM vào năm 2010 rất thấp. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 11 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 11,5%. Nếu xét theo các tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình thì các xã chỉ đạt trung bình 4,08/19 tiêu chí và 12,5/39 chỉ tiêu. Đáng nói là có những tiêu chí cứng mà cả 12 xã đều chưa đạt, như: Quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường. Đến hết năm 2020, thành phố được công nhận 18/72 thôn đạt chuẩn thôn NTM.

 

TP Hạ Long đã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM, kiện toàn Văn phòng NTM, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách chương trình; chủ động nguồn lực trên 4.000 tỷ đồng đầu tư cho các xã vùng cao trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng rõ mục tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, nhất là tiêu chí về hình thức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường... theo tiêu chí vùng đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2021-2025.

Baoquangninh.com.vn