Tin tức đầu tư


Hai dự án quan trọng được thảo luận trong ngày thứ hai của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng

04/10/2022

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thảo luận về hai dự án quan trọng vào ngày 4 tháng 10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 6.

Toàn cảnh buổi giao lưu (Ảnh: NDO / Đăng Khoa)

Buổi sáng, hội trường tranh luận về Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới tại hội trường, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Buổi chiều, Ủy ban làm việc tổ cho ý kiến ​​về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Nguồn: Nhân Dân