Tin tức đầu tư


Hải Hà: Đẩy mạnh thu hút đầu tư

15/07/2023

Với những giải pháp đồng bộ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nửa đầu năm 2023, huyện Hải Hà thu hút thêm 9 doanh nghiệp mới, nâng tổng số lên thành 251 doanh nghiệp, HTX đang hoạt động trên địa bàn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) của Hải Hà năm 2022 tăng 8 bậc so với năm 2021, hiện đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các địa phương. 

Huyện Hải Hà tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, ICT, DDCI năm 2022 và khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong việc nâng cao các chỉ số tại địa phương. Ảnh: CTV

Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong tình hình mới, những năm qua huyện Hải Hà thường xuyên chú trọng nhiệm vụ này. Đặc biệt, nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 liên tục được quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn.

Đáng chú ý, huyện đã cử cán bộ có trình độ, năng lực tốt làm việc tại Trung tâm Hành chính công và các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để giải quyết TTHC cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Việc tiết kiệm tối đa về thời gian, quy trình giải quyết TTHC, tăng cường minh bạch, ứng dụng chuyển đổi số... cho thấy rõ tinh thần “lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”.

Sự chỉ đạo quyết liệt của đảng bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hải Hà có những chuyển biến rõ rệt. Cụ thể như việc thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện là 1.128/3.439 ngày, đạt 33%; cắt giảm thời gian tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã là 402/1.034,5 ngày, đạt 39%. Việc thực hiện niêm yết, công khai được áp dụng cho 370 TTHC, thuộc 54 lĩnh vực tại cấp huyện và 48 thủ tục liên thông tại cấp xã. 6 tháng đầu năm 2023, kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp đạt tỷ lệ 100% đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Tổng số 2.287 khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, CBCCVC giải quyết TTHC, 100% đều cho thấy kết quả hài lòng hoặc rất hài lòng.

Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huyện duy trì hoạt động gặp gỡ trực tiếp qua hình thức "Cà phê doanh nhân", hội nghị đối thoại định kỳ hằng quý. Qua đó, kịp thời lắng nghe ý kiến phản hồi khách quan về hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; ghi nhận thực tế những khó khăn của doanh nghiệp trong thủ tục đầu tư còn tồn tại để có biện pháp chung tay tháo gỡ. Đặc biệt là đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc vận dụng hiệu quả các chính sách hiện hành, khuyến khích các mô hình liên kết (hộ cá thể với doanh nghiệp; HTX với doanh nghiệp; tổ hợp tác với doanh nghiệp...) để phát huy hài hòa lợi ích nhà nông - nhà đầu tư - nhà nước và mở rộng thị trường. Nhờ đó mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp càng trở nên gần gũi, gắn kết hơn.

Khu sản xuất của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (KCN Cảng biển Hải Hà).

Bám sát định hướng của tỉnh và xác định rõ tiềm năng, lợi thế sẵn có, huyện Hải Hà đã chủ động có những chỉ đạo rất rõ trong phát triển bền vững trên các lĩnh vực, làm cơ sở triển khai các hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn trong thời gian tới. Trong đó, về công nghiệp, huyện ưu tiên các dự án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ sạch, thông minh, thân thiện với môi trường. Huyện cũng đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, liên thông, phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số... để tạo ra những giá trị tăng trưởng mới trong các ngành, lĩnh vực KT-XH...

Những điều kiện thu hút đầu tư được chú trọng đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đời sống nhân dân của huyện Hải Hà. Đây chính là động lực để huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023, trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ với hạ tầng KT-XH đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025.

Hoàng Giang BQN