Tin tức đầu tư


Hải quan Quảng Ninh: “Hậu kiểm” có trọng tâm, trọng điểm

02/09/2022

Thời gian qua, công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã được Cục Hải quan Quảng Ninh quan tâm triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện nhiều hành vi vi phạm, truy thu thuế cho ngân sách nhà nước, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Chi cục KTSTQ công bố quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Nga

Theo thống kê của Chi cục KTSTQ (Cục Hải quan Quảng Ninh), trong 7 tháng đầu năm 2022, Chi cục đã tham mưu với lãnh đạo Cục tổ chức triển khai 25 cuộc KTSTQ và 1 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất tại trụ sở doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Chi cục đã kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp số tiền hơn 8,1 tỷ đồng; tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra đạt 88,5%. So với chỉ tiêu được giao, đạt 55,5% về số cuộc, đạt 89,7% về số thu, tăng 28,4% về tỷ lệ phát hiện vi phạm qua kiểm tra so với cùng kỳ năm trước.

Có được kết quả tích cực trên, ngay từ đầu năm, Chi cục KTSTQ đã chủ động bám sát vào các nội dung chỉ đạo, định hướng của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Quảng Ninh để triển khai nhiệm vụ gắn với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý.

Xác định công tác thu thập, xử lý thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro là khâu nghiệp vụ đầu tiên và rất quan trọng của KTSTQ, thời gian qua, Chi cục đã tập trung thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, phân tích rủi ro, kiểm tra đánh giá đối với những doanh nghiệp trọng điểm, như: Doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp có mức độ tuân thủ pháp luật thấp; các lĩnh vực mặt hàng, nhóm hàng có rủi ro cao; doanh nghiệp trên 3 năm chưa thực hiện KTSTQ; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin 2 chiều với các đơn vị khác trong toàn Cục để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Baoquangninh.com.vn

baoquangninh.com