Tin tức đầu tư


Hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch tại KKT Vân Đồn

28/09/2022

Vân Đồn được xác định là một trong 2 mũi đột phá phát triển của tỉnh, nên có nhiều quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt một cách đồng bộ, chặt chẽ gắn với định hướng phát triển KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện đã có nhiều quy hoạch hoàn thành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư vào địa bàn.

Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phương Đông (huyện Vân Đồn) được đầu tư đồng bộ, đáp ứng kịp thời sự phát triển của KKT Vân Đồn.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020), UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan lập các đồ án quy hoạch phân khu (QHPK), quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn KKT Vân Đồn. Trong đó, trực tiếp giao cho Ban Quản lý KKT Vân Đồn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng lập, điều chỉnh các đồ án QHPK dựa trên nền tảng những quy hoạch trước đây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với đặc thù là huyện đảo, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, dịch vụ thương mại, logistics mang tầm cỡ quốc tế, KKT Vân Đồn được triển khai nghiên cứu, lập 12 đồ án QHPK chức năng chính gắn với đặc thù của từng địa điểm, vị trí triển khai lập quy hoạch. Chức năng của các QHPK này không chồng chéo, xung đột, xâm lấn lẫn nhau mà tương hỗ nhau phát triển bền vững trong một không gian được gắn kết bởi các hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, đến nay, đã có 9/12 đồ án QHPK được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở quan trọng triển khai các quy hoạch chi tiết và kêu gọi dự án đầu tư. Cụ thể: Điều chỉnh QHPK Khu vực Cái Rồng tại Quyết định số 3693/QĐ-UBND (ngày 24/9/2020); QHPK Khu vực Sân bay tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND (ngày 9/10/2020); QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bắc Cái Bầu tại Quyết định số 3900/QĐ-UBND (ngày 9/10/2020); QHPK Khu vực Đông Bắc Cái Bầu tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND (ngày 31/5/2021); QHPK Khu vực đảo Đống Chén tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND (ngày 12/7/2021); QHPK Khu dịch vụ hỗ trợ sân bay tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND (ngày 2/11/2021); điều chỉnh QHPK Khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn tại Quyết định số 339/QĐ-UBND (ngày 8/2/2022); điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Ngọc Vừng tại Quyết định số 405/QĐ-UBND (ngày 16/2/2022); QHPK Khu vực đảo Vạn Cảnh tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND (ngày 20/5/2022).

Hiện 3 đồ án QHPK còn lại đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đang triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu, bao gồm: QHPK Khu vực đảo, đồi núi Đảo Cái Bầu; QHPK đảo Thẻ Vàng; QHPK đảo Trà Bản. Dự kiến 3 đồ án QHPK hoàn thành trong năm 2022.

Baoquangninh.com.vn