Tin tức đầu tư


Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa

30/12/2021

Sáng 30/12, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh (IPA Quảng Ninh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh.

Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, IPA Quảng Ninh đã chủ động đổi mới cách thức làm việc theo hướng ưu tiên tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ và tại điểm đến Quảng Ninh thay vì tổ chức các đoàn ra nước ngoài. Đồng thời triển khai nhiều chương trình xúc tiến đầu tư trực tuyến để tranh thủ giới thiệu, quảng bá về môi trường đầu tư, lợi thế tiềm năng của tỉnh tại các chương trình hội thảo quốc tế.


Quang cảnh hội nghị.

Trong năm, Ban đã tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận 13 hồ sơ đề xuất địa điểm nghiên cứu đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 7 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.880 tỷ đồng.

Về công tác hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách, Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác hỗ trợ đầu tư các dự án ngoài ngân sách (Quảng Ninh Investor Care). Đây là điểm mới trong triển khai xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Sau gần 6 tháng kể từ khi thành lập, hoạt động của Quảng Ninh Investor Care đã cho thấy hiệu quả bước đầu với sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành và địa phương trong phối hợp hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, hiệu quả trong việc triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện môi trường trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục được nâng cao. Mô hình DDCI Quảng Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và được khẳng định về tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, khẳng định kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2021 có những đóng góp tích cực của IPA Quảng Ninh, nhất là trong việc triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong bối cảnh rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.


Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí yêu cầu IPA Quảng Ninh tập trung triển khai các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư phù hợp với thực tế và nhu cầu của các nhà đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, để làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, IPA Quảng Ninh phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, góp phần để tỉnh thu hút được các dự án đầu tư lớn, có thể dẫn dắt được sự phát triển của cả một lĩnh vực. Đồng thời, hoàn thiện Đề án về nâng cao hiệu quả mô hình Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sau 10 năm thành lập; trên cơ sở đó xác định định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Minh Toàn (Báo Quảng Ninh)