Tin tức đầu tư


Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động, Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư

30/12/2023

Ngày 29/12/2023, được sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ viên chức, tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023 và những quy định; thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban; báo cáo hoạt động công đoàn năm 2023, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công đoàn Ban, đồng thời đại diện Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Đây cũng là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, quyết tâm triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nội dung các Nghị quyết gắn với chủ đề công tác năm 2023 “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”.

Đại diện Thanh tra Nhân dân phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023, với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức trong cơ quan đã đạt được những kết quả nội bật, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cụ thể: tham mưu và tổ chức thực hiện giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU. Duy trì 6 năm liên tiếp (từ 2017 - 2022) ở vị trí Quán quân PCI và 10 năm liên tiếp (từ 2013 - 2022) trong Nhóm 5 tỉnh, thành phố Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng đa dạng về hình thức và quy mô, chủ động đổi mới trong xúc tiến đầu tư thông qua làm việc tiếp cận trực tiếp một số nhà đầu tư FDI lớn, tập trung vào các thị trường trọng tâm, trọng điểm, đã góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh, thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước (số lượng lượt đoàn tăng khoảng 64,6% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh Quảng Ninh lũy kế đạt khoảng 13,94 tỷ USD, năm 2023 tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, trong đó có 01 dự án IPA chăm sóc hỗ trợ nhà đầu tư (Dự án Sản xuất các sản phẩm an toàn cho ô tô và xe có động cơ khác để xuất khẩu quy mô 09 ha tại KCN Sông Khoai với tổng mức đầu tư 154 triệu USD). Điều đó đã khẳng định được sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm phấn đấu của tập thể Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, đồng thời được cấp ủy Chi bộ, Tập thể Lãnh đạo chuyên môn đánh giá cao.

Ảnh: CBVC-NLD vinh dự nhận Giấy khen tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Chi – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được trong năm qua, động viên khích lệ cán bộ, viên chức trong cơ quan trong năm tới đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu nhiệm vụ được giao theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, gắn với chủ đề công tác năm 2024 của Tỉnh “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02-TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, để tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả và xây dựng các hoạt động cơ quan ngày càng phát triển vững mạnh.

Công đoàn Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư