Tin tức đầu tư


Hội nghị hợp tác và đầu tư trong giáo dục 2022

15/09/2022

          Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Hợp tác và đầu tư trong giáo dục 2022 theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GDĐT, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở Trung ương và địa phương, hơn 200 tổ chức, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

          Hội nghị là cơ hội chia sẻ nhu cầu và kinh nghiệm về hợp tác, đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đồng thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân có nhu cầu về hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác, đầu tư trong giáo dục. Sự kiện này hướng đến tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 35/NĐ-CP, thúc đẩy hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế trong trong lĩnh vực giáo dục.

          Tham luận tại Hội nghị,  Bà Vũ Thị Kim Chi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh giới thiệu các lợi thế so sánh nổi trội và định hướng thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh, trong đó có lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tỉnh Quảng Ninh được định hướng xây dựng trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực đồng bằng sông Hồng, đưa Quảng Ninh nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước, một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Vùng. Tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho các nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Kim Chi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận

          Tại phiên Toạ đàm “Các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giáo dục”,  Bà Vũ Thị Kim Chi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi và cung cấp thông tin cụ thể về mô hình cải cách hành chính trong hỗ trợ đầu tư, nhất là mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, phụ vụ các nhà đầu tư nước ngoài đến nghiên cứu đầu tư tại tỉnh.

Toạ đàm “Các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư trong giáo dục”

          Kết thúc hội nghị, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ, phối hợp với các tỉnh thành, các nhà đầu tư trong cả nước để thúc đẩu thu hút đầu FDI trong lĩnh vực giáo dục vào Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Ninh.

IPA Quảng Ninh