Tin tức đầu tư


Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR-Index, SIPAS, DGI, DDCI VÀ ICT-Index thị xã Đông Triều năm 2020

31/08/2021

Sáng ngày 31/8, Tại Trung tâm Hội nghị thị xã Đông Triều đã diễn ra Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR-Index, SIPAS, DGI, DDCI VÀ ICT-Index thị xã Đông Triều năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Kim Chi –Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh, đại diện Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Văn Công –  Bí Thư Thị ủy Đông Triều và các đồng chí lãnh đạo UBND, HDND thị xã cùng đại diện các phòng ban, địa bàn cơ sở, các doanh nghiệp của thị xã Đông Triều

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020, đồng thời nhìn nhận, xem xét những tiêu chí chưa đạt được trong thời gian vừa qua của từng cơ quan, đơn vị để từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng thực thi chính sách pháp luật, xây dựng nền hành chính của thị xã Đông Triều. Hội nghị diễn ra với sự tham gia thảo luận, phát biểu tham góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Sở, ngành của tỉnh và thị xã Đông Triều, khẳng định sự quan tâm và phối hợp tích cực của các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều với công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên toàn tỉnh và đối với địa bàn thị xã Đông Triều nói riêng thời gian qua.

Đ/c Vũ Thị Kim Chi phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Kim Chi – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã phân tích, đánh giá những kết quả nổi bật của thị xã Đông Triều về công tác cải cách hành chính, cải thiện các chỉ số PAR-Index, SIPAS, DGI, DDCI và ICT-Index của thị xã trong thời gian qua; đồng thời phân tích những chỉ tiêu, tiêu chí còn chưa đạt, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với từng chỉ số thành phần của DDCI để cải thiện, nâng cao các chỉ số này của thị xã Đông Triều trong thời gian tới; đồng thời cũng nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn chung do tình hình dịch bênh, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư có hiệu quả, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị xã Đông Triều và của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển tới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều khẳng định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục, là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã

Phát biểu tại Hội nghị, các Đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Đông triều thẳng thắn nhìn nhận các mặt tích cực và các mặt cần cải thiện trên cơ sở kết quả tổng hợp và nội dung thảo luận, chia sẻ từ lãnh đạo, đại diện các sở ngành. Các Đ/c lãnh đạo thị xã đều nhấn mạnh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục và lâu dài, cần phải thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa bàn cơ sở của thị xã Đông Triều tiếp thu ý kiến tham vấn tại Hội nghị; cố gắng và nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ; đồng hành và hỗ trợ có hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời nhận diện những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục trên tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực nhiều nhất; thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện.

IPA Quảng Ninh