Tin tức đầu tư


Hội nghị tập huấn chuyên sâu các chỉ số PCI, DDCI năm 2023

05/07/2023

Ngày 05/7/2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các chỉ số PCI, DDCI nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của CBCC,NLĐ về nội dung của các chỉ số thành phần PCI, DDCI năm 2022; phân tích, đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân đối với các chỉ số có điểm số thấp, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu cải thiện và nâng cao điểm số trong năm 2023 cho toàn thể CBCC,NLĐ thuộc Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Văn- Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Ngọc Văn- Phó Trưởng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã trao đổi, phổ biến chung về chỉ số PCI của tỉnh năm 2022; phân tích cụ thể kết quả điểm số của Sở Xây dựng năm 2022 theo từng chỉ số, chỉ số thành phần; qua đó đưa ra một số khuyến nghị để cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số PCI và DDCI năm 2023 cho Sở Xây dựng trong thời gian tới.

Qua nghe trao đổi và các khuyến nghị tại Hội nghị, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã cùng thảo luận, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI và DDCI của tỉnh và cơ quan; đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý thiết thực nhằm hoàn thiện những chỉ tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Xây dựng trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Giám đốc Sở Xây dựng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trong công tác cải thiện chỉ số DDCI của Sở Xây dựng; yêu cầu các phòng, CBCC của Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo đánh giá của Ban IPA, tiếp thu nghiêm túc các khuyến nghị và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện, phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng phòng, tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề cho từng nhóm chỉ số, phấn đấu nâng cao điểm số trong năm 2023.

Sở Xây dựng