Tin tức đầu tư


Hội thảo quốc tế trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Mô hình Dịch vụ một cửa”

04/08/2021

Ngày 4/8, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh tham dự Hội thảo Quốc tế trực tuyến “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Mô hình Dịch vụ một cửa” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Bộ Nội vụ Lào, Vụ các vấn đề kinh tế - xã hội của Liên Hợp Quốc (UN DESA) phối hợp tổ chức.

Hội thảo có sự tham dự của các Cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc như: UNDP, UN DESA, ESCAP, UNPOG…; Bộ Nội vụ Lào và các Diễn giả từ 06 quốc gia: Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Azerbaijan, Kenya, Bangladesh cùng khoảng 100 khách mời từ các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế khác.

Đại diện sở, ngành tỉnh Quảng Ninh và khách mời quốc tế trao đổi tại Hội thảo

Đại diện sở, ngành tỉnh Quảng Ninh và khách mời quốc tế trao đổi tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu và diễn giả tham dự đã trình bày, trao đổi làm rõ các nội dung về: vai trò quan trọng của công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với các TTDVMC hiệu quả; điều phối thể chế, tổ chức cơ cấu, quy trình, số hóa và huy động nguồn lực cho các Trung tâm một cửa; tính hiệu quả của quản trị quốc gia đến địa phương; công tác báo cáo và đánh giá hiệu quả; kinh nghiệm và bài học từ triển khai mô hình một cửa trong cung ứng dịch vụ công.

Hội thảo là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung tới các bạn bè quốc tế, đặc biệt là giới thiệu về các thành tựu đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua mô hình trung tâm hành chính công.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để CHDCND Lào và các quốc gia được mời chia sẻ, lắng nghe các sáng kiến, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để phục vụ công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp về cải cách, hiện đại hóa nền hành chính; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và phát huy hiệu quả từ các mô hình một cửa trong tình hình mới.

Minh Đức (Báo Quảng Ninh)