Tin tức đầu tư


Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội tỉnh năm 2021

28/12/2021

Theo báo cáo thống kê, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19 nhưng năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 10,28% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao, đứng thứ 2 trong toàn quốc. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 4,51%, Dịch vụ tăng 6,11%. 

GRDP Quảng Ninh năm 2021 tăng 10,28%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Riêng khu vực Công nghiệp và xây dựng tăng 14,59%. Trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính cả năm 2021 tăng 13,26%, đóng góp 5,6 điểm % vào tăng trưởng chung.

Ngành Công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 35,31% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục khẳng định vai trò động lực đẩy cao tốc độ tăng trưởng của tỉnh.

Để có được kết quả ấn tượng trong công nghiệp chế biến chế tạo, năm 2021, cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và các doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp, khu kinh tế đã phối hợp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh an toàn, triển khai nhiều giải pháp để vượt qua khó khăn như: Áp dụng giờ làm linh hoạt, tổ chức sản xuất với phương án "3 tại chỗ" kết hợp "1 cung đường 2 điểm đến", tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế, nâng cao năng xuất. Sản lượng các sản phẩm mới trong ngành này như: Màn hình tivi, loa, tai nghe, mũ, vải dệt đều tăng từ 100 đến trên 400%.

Quang cảnh buổi họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2021.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước cả năm đạt 93.900 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước trên 51.000 tỷ đồng, bằng 115% dự toán Trung ương giao, bằng 100,1% dự toán năm, bằng 104% cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 7.614 USD, tăng 9%.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến những số liệu thống kê về kết quả kinh tế - xã hội đạt được của tỉnh trong năm 2021.

Việt Hưng (Báo Quảng Ninh)